14.8 C
تهران
جمعه, ۱۷. آذر , ۱۴۰۲

یادی از مرد بزرگ: چرا باید از گنداب خاور میانه بیرون بیاییم؟

دکتر داریوش همایون

شادروان داریوش همایون زمانی گفته بود:

آینده ملت ما اگر قرار است بهتر از اکنونش باشد در بیرون آمدن از این دنیاهاست: پشت کردن به جهان ‏سوم، بیرون زدن از خاور میانه، فراموش کردن اسلام به‌عنوان یک شیوه زندگی و نه یک رابطه شخصی با ‏آفریننده جهان. ما می‌باید اروپائی و جهان اولی بشویم زیرا در اصل چیزی از آن‌ها کم نداریم. ایرانی هر جا ‏باشد به‌محض آنکه به ابزارهای فرهنگی غرب دست می‌یابد خود را به غربیان می‌رساند. ما از جهان‌سومی‌های دیگر سبک‌بارتریم. تجربه میلیون‌ها ایرانی مهاجر و تبعیدی در دو دهه گذشته این را ثابت کرد.‏

جهان اسلامی هیچ‌گاه جهان ما نبوده است، آن‌گونه که برای عرب‌هاست. ما همواره ایرانی مانده‌ایم و نه آن ‏دویست سال تاراج و کشتار و ویرانی سیستماتیک را برای نابود کردن عنصر ایرانی فراموش کرده‌ایم و نه هزار ‏پانصد سال بزرگی پیش از آن را. اسلام دین بسیاری از ما هست ولی موجودیت ما نیست. ما با عرب‌ها بیش از ‏این‌ها تفاوت داریم. موضوع برتری و فروتری نیست. موضوع، تفاوتی است که ۱۴۰۰ سال اسلام نتوانسته ‏است آن را بزداید.‏

خاور میانه را می‌باید به شکست‌خوردگانی واگذاشت که که در هر شکست دلایلی تازه برای چسبیدن به ‏عوامل اصلی شکست‌های خود می‌یابند. خاور میانه وزنه‌ای بر بال پرواز ماست و هیچ‌چیز برای عرضه کردن ‏به ما ندارد. یک گنداب واقعی فرهنگی و سیاسی است که باید پایمان را از آن بیرون بکشیم. خاورمیانه را، ‏چنانکه بقیه جهان سوم را، می‌باید شناخت و با آن رابطه درست داشت ولی راه ما از همه آن‌ها جداست. ایران ‏فردا را هم امروز می‌باید باز ساخت》.

هرچه فکر می‌کنم می‌بینم این گفته مرد میهن‌دوست همچنان رواست؛ حیف است این مملکت از بین برود و الله‌اعلم.

دکتر امیر حسین خالقی

شادروان داریوش همایون
شادروان داریوش همایون

بیرون آمدن از سه جهان ما

بیرون آمدن از سه جهان ما

کانال راهبرد

@Rahbordchannel

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی

@RahbordChannel

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر