7.8 C
تهران
پنجشنبه, ۳. اسفند , ۱۴۰۲

پیوند ملی برای نجات ایران

چهل‌ودو سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران توأم با خفقان، اعدام، سانسور و فساد مالی بوده است؛ حاکمیتی که مشروعیت مردمی‌ و کارآمدی حقوقی را ازدست‌داده و به نماد عینی فاشیسم مذهبی تبدیل‌شده است. حکومتی که عملکرد خارجی و بین‌المللی آن در ترویج، حمایت و انجام اعمال تروریستی، قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و کنترل برخی از مسیرهای تجارت سکس به همراه انعقاد قراردادهای ضد ملی و انتقال ثروت ایران به خارج بوده و هست.

جمهوری اسلامی با این عملکرد و کارنامه ننگین، با تمامیت خود در برابر هویت، فرهنگ، حرمت و حقوق ایرانیان ایستاده است.

روزی نیست که از شهروندان ایرانی به‌پای چوبه دار و میدان‌های اعدام جمهوری اسلامی برده نشود.

روزی نیست که با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ثروت ایرانیان به یغما نرفته باشد.

روزی نیست که حقوق و مطالبات صنفی، اجتماعی و سیاسی و زندانیان در حاکمیت قضایی جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته نشود.

در اقدامات جمهوری اسلامی فرقی میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه و نهادهای امنیتی وجود ندارد؛ قوای جمهوری اسلامی همه‌جانبه و با هماهنگی و همراهی تمام ارکان سرکوب و ماشین خشونت و فساد رژیم، در تمامی‌ عرصه‌های زندگی اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، زندگی بر ایرانیان را تحمل‌ناپذیر و مرگبار ساخته است.

باتجربه چهل‌ساله اپوزیسیون ایرانی و کوشندگان عرصه‌های فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج وطن، مدت‌هاست که ضرورت مقابله و گذار از جمهوری اسلامی حول محور هویت ملی و فرهنگی شکل‌گرفته است:

دکتر نادر زاهدی
دکتر نادر زاهدی

 

    • تمامیت ارضی
    • یگانگی ملی
    • دمکراسی
    • سکولاریسم

 

این چهاراصل هستند که محورهای اصلی و پایه‌ای به شمار می‌روند و در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی و استقرار نظام دمکراتیک در ایران آینده در میان بخش عمده‌ای از اپوزیسیون موردتوجه قرارگرفته است؛ از جمع‌بندی این اهداف و آرمان‌ها، پیوند ملی برای نجات ایران مبتنی بر اراده ملی و حقوق شهروندی به وجود آمده است؛ پیوندی که بامتانت مدنی و اراده ملی برای دوران نوین گذار از جمهوری اسلامی و بنیان دولتی دمکراتیک در ایرانی آزاد، به سرفصل فعالیت‌های مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تبدیل‌شده است.

در این راستا و در همراهی مدبرانه و خردمندانه شاهزاده رضا پهلوی با مبارزات ملی و مدنی ایرانیان داخل و خارج کشور، «پیمان نوین» چنان چراغ راهی برای به فرجام رساندن آزادی وطن از اقتدار ضدمردمی ‌جمهوری اسلامی، تأکیدی واقع‌بینانه بر اصول، اهداف و آرمان‌های ایرانیان به شمار می‌رود؛ ایده‌های مطرح‌شده در این پیمان که دعوت به وحدت و همراهی در میان برخی از اپوزیسیون را به همراه دارد، همان‌طور که اشاره کردم مبتنی بر پایبندی به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دستیابی به حقوق ملی و شهروندی ایرانیان است. طرفه آنکه وام‌داری و باور به حقوق شهروندی در منش‌های مدنی و رفتارهای ملی در مبارزان مسالمت‌آمیز و مقابله با تمامیت جمهوری اسلامی را در خود جای‌داده است؛ چنانکه باور به تمامیت ارضی، یگانگی ملی، دمکراسی و سکولاریسم، اهداف تکمیل‌کننده هرگونه از پیوند ملی برای نجات ایران است.

در شرایط دشوار و تعیین‌کننده فعلی که با بی‌تدبیری، خشونت، راه‌اندازی نمایش‌های انتخاباتی، اقدامات تروریستی و ضد ملی جمهوری اسلامی، میهن ایرانیان در گرداب‌های سرنوشت‌سازی قرارگرفته است، بایسته است که با تأملی خردمندانه در اصول «پیمان نوین» و تشکیل پیوندهای مبارزاتی برای مطالبات ملی و مدنی، فرصت‌های جدید را شناخته و از آن‌ها برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به رهایی از فاشیسم مذهبی و برقراری دمکراسی و برابری حقوقی در ایران، بهره‌مند شویم. باشد که در آغاز سال نو میلادی و در نزدیکی به جشن‌های حقوقی و مدنی، آزادی پوشش بانوان، سالگردهای حفظ استقلال ملی ایران و بنیاد هویت مدرن ایرانیان، دستاوردی ملی و حقوقی برای ایران و ایرانیان داشته باشیم.

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر