8.6 C
تهران
سه شنبه, ۱۲. فروردین , ۱۳۹۹

کلمات کلیدی : انقلاب شکوهمند

دکتر نادر زاهدی

ماهیت و شکل اجرایی نظام مشروطیت

admin
به استناد عملکرد حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و شاهزاده رضا پهلوی، برای تحقق مشروطیت و احقاق حقوق شهروندی ایرانیان و همچنین بنیان نظام سیاسی...
نوشته‌ها‏

سودای آزاد کردن گذشته

admin
موضوع اين نيست که کسانی از پشيمانی و انتقاد از خود ديگران بستانکاری کنند. اگر آن ديگران به ريشه درخت زدند آن‌کسان نيز بر سرشاخ...
سیاست

لیبرالیسم: ایدئولوژی یا روال زندگی؟

admin
  بحث لیبرالیسم، با وجود آنکه بیش از300 سال قدمت دارد، همچنان تازگی و طراوت خود را ازدست نداده است. نخستین حکومت لیبرال در تاریخ،...
نوشته‌ها‏

زمانی برای یادآوری، زمانی برای بازنگری

admin
زمان آن رسيده است که همه نيروهای سياسی به پيام ریشه‌کنی خشونت از فرهنگ و سياست بيمار ايران بپيوندند. دفتر اعدام و خونخواهی و انتقام...
نوشته‌ها‏

روشنگری اروپائی بجای اصلاح مذهبی

admin
  سير جامعه‌های بشری به‌سوی آزادی است چون طبيعت انسان دنبال رها شدن از قیدوبند است. آدم‌ها یک‌جور نيستند و برنامه‌ریزی ژنتيک آن‌ها مانند موریانه‌ها...
نوشته‌ها‏

درس بزرگ دردی بزرگ

admin
  نوشته‌ای از من درباره کشتار شهریور ١٣٦٧/١٩٨٨ (پیروزی خشم و کین، کیهان ٩ سپتامبر ٢٠٠٤) واکنش‌هایی قابل‌انتظار برانگیخته است که ادامه گفتگو درباره آن...
نوشته‌ها‏

پیروزی خشم و کین

admin
  کشتار شهریور ۶۷/88 زورآزمائی نابرابر دو نیروی سیاسی بود که اگرچه مأموریتشان تفاوت داشت ــ جامعه بی طبقه توحیدی در برابر جامعه بی طبقه...
نوشته‌ها‏

هژده تیر و شانزده آذر

admin
  نه ما غیر دانشجویان، و بویژه نه دانشجویان هیچ ‏یک نیازی به ١٦ آذر و سرگذشت ناشاد آن نداریم. ‏آن روز چه بخواهند و...
نوشته‌ها‏

درسی که نگرفته‌اند

admin
  هر ۲۲ بهمن فرصتی برای پرداختن به «انقلاب شکوهمند»ی است که کسانی در شکست و تبعید آن هنوز بزرگ‌ترین دستاورد خود می‌شناسند و حق...
نوشته‌ها‏

بیرون از مرداب اندیشه و تاریخ

admin
  اینکه کسی در گذشته چه ایستارهائی (مواضع) گرفته در تعیین نظر مردم به او و جای سیاسی اکنون و آینده‌اش بسیار مهم است. ولی...
بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر