7.8 C
تهران
پنجشنبه, ۳. اسفند , ۱۴۰۲

پیمان نوین شاهزاده و آغازی برای مبارزات ملی و میهنی

درحالی‌که کشورمان ایران شرایط حساس و سرنوشت‌سازی را می‌گذراند، شاهزاده رضا پهلوی در پیام تازه‌ای از «پیمان نوین» سخن گفت؛ پیمانی که رهایی ایران را از فاشیسم مذهبی هدف گرفته و به‌دوراز توهمات سیاسی مبنی بر اصلاح‌پذیری جمهوری اسلامی، سودای ایرانی آزاد و دمکراتیک را در چشم‌انداز دارد.

محور اساسی و مرکز اصلی سخنان شاهزاده رضا پهلوی، ایران‌گرایی است؛ ایده‌ای که همه افراد و شخصیت‌ها، گروه‌ها، احزاب، اندیشه‌ها و رفتارهای ایرانیان را برای ایران آزاد شامل می‌شود؛ این ایده بیش از هر اقدامی، سرنگونی جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است؛ بر این اساس هرگونه احتمال اصلاح‌پذیری رژیم جمهوری اسلامی را رد می‌کند. بی‌تردید جمع بین این رژیم و اصلاح آن، چه ازنظر ماهیت و چه ازنظر ایدئولوژی که زیرساخت‌های اعتقادی و اجرایی آن را تشکیل می‌دهد، امری محال است؛ حتی تاریخ سلطه غیرحقوقی چهار دهه‌ای که بر ایران تحمیل‌شده، عبث و بیهوده بودن اصلاح‌گرایی در ساختار، عملکرد و باورهای جمهوری اسلامی را به ثبوت رسانده‌اند.

ایده گذار از جمهوری اسلامی و استقرار ایران نوین دمکراتیک را شاهزاده رضا پهلوی به مسئله حیاتی و سرنوشت‌ساز اتحاد مبارزان سیاسی پیوند می‌زند؛ اتحادی که فراسوی ایدئولوژی، مذهب، قومیت و جنسیت قرار داشته و اتحادی ملی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در نظر دارد. این اتحاد ملی هم حلقه‌های مبارزاتی داخل ایران را همراهی و پشتی‌بابی می‌کند و هم رفتارها و فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور را در راستای اطلاع‌رسانی از مبارزان داخلی و حمایت دیپلماتیک و سیاسی و فرهنگی آنان قرار داده است.

دکتر نادر زاهدی
دکتر نادر زاهدی

شاهزاده رضا پهلوی در مدرن پروردن گفتمان ملی‌گرایی ایران، مبارزات مدنی و سیاسی داخل و خارج را در همسویی با واقعیت‌های جهان امروز قرار داده؛ اشاره وی به پروتکل‌های حقوق بشری و اقتصادی و حقوقی و نمونه‌هایی که از کشورهای دیگر در سخنان خود آورده، نشانه‌هایی از گفتمان ایران‌گرایی است که ناظر به حقوق شهروندی ایرانیان و با نگاهی به آینده است؛ نگاهی که از برخوردها، اختلاف‌نظرها و تفاوت دیدگاه‌ها نسبت به گذشته سیاسی و جناحی دور و اتحاد ملی را برای ایران در تمامیت دمکراتیک و مدنی آن می‌خواهد.

تأکید به‌حق شاهزاده رضا پهلوی در «پیمان نوین» بر امور تجاری و همراهی آن با امور سیاسی و فرهنگی، چهره‌ای واقعی و خردمندانه از ملی‌گرایی دمکراتیک ارائه می‌کند؛ رهیافت ایران‌گرایانه شاهزاده رضا پهلوی همان‌طور که خود وی هم در پیام اشاره‌کرده، دربرگیرنده همه ایرانیان بوده و تفاوت‌های قومیتی، جنسیتی و اعتقادی را در راستای حقوق جهانی بشر و حقوق شهروندی و به‌دوراز جداسازی‌های سیاسی پیشین مبنی بر اقلیت و اکثریت در خود جای‌داده و تنهاترین و عالی‌ترین هدف آن، نجات ایران از فاشیسم مذهبی و ایجاد دولتی دمکراتیک و جامعه‌ای آزاد و توأم با رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی است.

شاهزاده رضا پهلوی در بخش‌هایی از «پیمان نوین» با اشاره به انسجام مبارزاتی و ایجاد حلقه‌های ارتباطی میان تجمع‌ها، اعتراضات صنفی و مخالفت‌های خیابانی، این‌گونه رفتارها و عملکردهای سیاسی را نخستین گام برای اتحاد ملی در عرصه‌های سیاسی می‌داند و ضمن تأکید و توصیه بر آن، خواهان رساندن خواسته‌های ایرانیان به مردم دنیا و مراکز حقوق بشری و کشورهای دیگر می‌شود؛ درواقع پیام «پیمان نوین» شاهزاده رضا پهلوی حاوی ایران‌گرایی برای ایران آینده با ایرانیانی آزاد است. پیامی‌ که نقطه عطفی در مبارزات ملی ایرانیان به شمار می‌رود و برهه تازه‌ای در دوران نوین گذار به ایران دمکراتیک به‌حساب می‌آید.

با ارسال «پیمان نوین»، شاهزاده رضا پهلوی دست همکاری و اتحاد به‌سوی تمامی‌ آحاد ملت ایران و تمامی‌ گروه‌ها و احزاب و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی- از هر طیف و نظری- دراز کرده و همه آنانی که خدمت به ایران و رهایی آن از ظلمت جمهوری اسلامی و درخشش نور آزادی و دمکراتیک را در تلاش‌های خود عرضه نموده‌اند، این فرصت ملی و مدنی برای ماندگاری ایران و پشت سر گذاشتن جمهوری اسلامی را غنیمت شمرده و با همت ملی در راه اتحاد و همدلی، کوشش خواهند کرد.

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر