11.7 C
تهران
یکشنبه, ۲۶. فروردین , ۱۴۰۳

نقش دمکراتیک شاهزاده رضا پهلوی در انسجام ملی و آزادی ایران

نقش دمکراتیک شاهزاده رضا پهلوی در انسجام ملی و آزادی ایران

شاهزاده رضا پهلوی با ارائه‌ی ایده‌ی مبارزه مدنی و بی‌خشونت و رفتارهای دمکراتیک و ملی‌گرایانه، اینک به محور مبارزات دمکراتیک و رهایی ایران از فاشیسم مذهبی تبدیل شده است. مردم در اعتراضات خیابانی ماه‌های گذشته‌ ایران، همراه با یادآوری خدمات بنیانگذار سلسله پهلوی- رضاشاه پهلوی- نام شاهزاده رضا پهلوی را صدا می‌زنند و بر مقام رهبری ایشان تأکید دارند؛ در حالی که در مبارزات مدنی و حقوقی شهروندان ایرانی، تا کنون نامی‌ از شخص دیگری برای تصدی رهبری مبارزات تا سرنگونی جمهوری اسلامی‌ برده نشده است.

بی‌تردید جایگاه دمکراتیک و مدنی شاهزاده رضا پهلوی منحصر به فرد بوده و می‌توان با تکیه بر این ویژگی سیاسی و فرهنگی و پشتوانه تاریخی و اجرایی سلسله پهلوی، تمامی ‌نیروهای ایران‌خواه و دمکراسی‌طلب را در جبهه‌ای واحد و یکپارچه انسجام داد. تاریخ به خاطر دارد که پادشاهان پهلوی همواره دغدغه سربلندی ایران و ایرانیان را داشته و عظمت وطن و کرامت انسانی برایشان مهم‌ترین برنامه بوده است. چنانکه شاهزاده رضا پهلوی نیز در ۴۰ سال گذشته در هیچ مقطعی روحیه غیردمکراتیک نشان نداده و تحت تاثیر هیچ گروه و دسته‌ای نبوده و برای آزادی ایران تلاش کرده و با تکیه بر منش و رفتار مدنی و حقوقی، بخش عمده‌ای از بار سنگین مبارزه با فاشیسم مذهبی و سیطره نامشروع جمهوری اسلامی‌ بر ایران را به چالش کشیده است. به همین خاطر که‌ ایشان روی حرف‌های ملی‌گرایانه و دمکراتیک خود ایستاده و مردم هم این مهم را حس کرده‌اند، احزاب و گروه‌های سیاسی و کوشندگان فرهنگی و اجتماعی، بایستی که در جبهه‌ای به محوریت شاهزاده رضا پهلوی همگرایی داشته و برای دستیابی ایران به دمکراسی و آزادی کوشا باشند.

حزب مشروطه‌ایران (لیبرال دمکرات) نظر به بنیان‌های فکری و رفتارهای سیاسی، حزبی است که از آغاز فعالیت خود و در طی سالیان پر فراز و نشیبی که از سر گذرانده است، بر رفتار و اندیشه دمکراتیک شاهزاده رضا پهلوی تأکید داشته و با همراهی ایشان خواستار به فرجام رساندن پروسه ملی و وطنی سرنگونی جمهوری اسلامی‌ و ایجاد دولت مشروطه دمکراتیک است؛ امیدوارم که دیگر مخالفان جمهوری اسلامی- خصوصا افراد یا گروه‌هایی که اکنون در میدان‌های مبارزاتی فعالیت دارند- مسئولیت زمان را درک کنند و با آگاهی از محوریت مبارزاتی شاهزاده رضا پهلوی، در سرنگونی جمهوری اسلامی‌ همسفر شوند. بدون شک اتحاد و انسجام نیروهای مخالف جمهوری اسلامی‌ ایران اعم از شخصیت‌های مستقل- رسانه‌‌های گروهی- گروه‌ها و احزاب، با هر ایده و با هر مرام و روش سیاسی، حول محوریت شاهزاده رضا پهلوی، فرصت‌های فراهم آمده را در کمترین زمان و با کمترین هزینه‌، به رهایی ایران از فاشیسم مذهبی و برقراری نظام سیاسی دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و حق شهروندی، خواهد رساند.

پیشنیه‌ی تاریخی شاهزاده رضا پهلوی و کارنامه مبارزاتی ایشان در چهل سال گذشته و خدمات حقوقی و مدنی که خاندان پهلوی چه در دوران دولتمداری و چه در دوران فعلی، بر ایران و ایرانی عرضه داشته‌اند، سندی استوار و حقیقتی از گفتمان دمکراسی‌خواهی و وطن‌پرستی را در معرض افکار عمومی‌ ایرانیان- گروه‌ها و احزاب سیاسی و شخصیت‌های مستقل سیاسی و فرهنگی ایران قرار داده است. درواقع، منش و رفتار دمکراتیک ایشان رکن اصلی و پایه اساسی برای قرار گرفتن شاهزاده رضا پهلوی در محوریت مبارزات مدنی و حقوقی ایران به شمار می‌رود.

برگرفته از کیهان لندن

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر